NIEZŁOMNYM – OJCZYZNA

 

POMNIK 23042016 orzeł

 

Pomnik „NIEZŁOMNYM – OJCZYZNA” poświęcony Niezłomności Narodu Polskiego oraz jego córek i synów, powstaje ze środków społecznych, przy kościele św. Bartłomieja w Morawicy koło Krakowa. Budowa rozpoczęła się we wrześniu 2015 roku. W dniu 7.XI.2015r. został wmurowany kamień węgielny składający się z kamieni pochodzących z więzień i miejsc katowania Żołnierzy Wyklętych w latach 1944 – 1963, oraz z urny zawierającej ziemię i prochy Niezłomnych z Łączki na cmentarzu Powązkowskim.

1Kamienie dostarczył Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie oraz Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Muzeum na Zamku w Lublinie, młodzież z Gruszowa oraz młodzież XIII L.O. w Krakowie. Ziemię w urnie przywiozła z Warszawy delegacja Komitetu Realizacji Projektu.

1czpomn

Uroczyste odsłonięcie pomnika dla uczczenia 1050 rocznicy Chrztu Polski i Państwowości Polskiej planowane jest na dzień 23.04.2016r.

Pomnik ściśle wiąże się z obchodami 1050-lecia Chrztu Polski i obecności Państwowości Polskiej na
arenie ówczesnej Europy.
2 Powstaje w miejscu, gdzie ród rycerski Toporów miał swoją siedzibę w X - XI w. i owocnie przyczyniał się do umocnienia idei jedności narodu. A więc swoją podstawą sięga czasów Piastów dawnej palisady obronnej dworu, w elementach muru powstającego   przez lata odnajdujemy ślady dziejów historii które go mocno nadwyrężyły zrębem czasu. Pochylający się mur pod naporem dziejów, dziś wzmocniony, ale pozostawiony w swoim rozdarciu jak otwarta księga pozwala czytać dzieje Niezłomności Narodu Polskiego zapisane przez najszlachetniejsze wydarzenia nieraz bardzo trudne i wymagające wielkiej ofiary swoich synów i córek. Umieszczone na frontonie pomnika daty i płaskorzeźby to znaki , za którymi kryją się niezłomność osób i Narodu Polskiego. Przywołanie ich i ukazanie jest jednym wielkim głosem wołającym dziś do każdego z nas a w szczególności do młodzieży , nauczycieli historii, ludzi kształtujących dzisiejsze oblicze Polski.

4
Nasz rodak św. Jan Paweł II w Krakowie mówił do nas : „Proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię „POLSKA” , raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością – taką , jaką zaszczepił w nas Chrystus na chrzcie świętym, - abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili, - abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. Proszę was : abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości, abyście szukali zawsze duchowej mocy u tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało.”

A w Gnieźnie do młodych powiedział : „Proszę Was : Pozostańcie wierni temu dziedzictwu! Uczyńcie je podstawą swojego wychowania! Uczyńcie je przedmiotem szlachetnej dumy! Przechowujcie to dziedzictwo! Pomnóżcie to dziedzictwo! Przekażcie je następnym pokoleniom !”.

6
Wierni tym słowom, wypełnieni miłością do Ojczyzny podjęliśmy się tego dzieła budowy pomnika. Pomnik ma dwa oblicza awers to dzieje niezłomności Narodu Polskiego ukazany w symbolach i datach oraz rewers pomnika przeznaczony jest na upamiętnienie Żołnierzy Niezłomnych – Wyklętych przez system totalitaryzmu komunistycznego na Ziemi Polskiej. Ukazuje ich miłość do Ojczyzny a zarazem wielkość ich ofiar złożonej na drodze walki z sowieckim okupantem ku wolności .

Historia i dzieje narodów piszą ludzie swoim życiem i postawą osobistą jak i wspólnotowym działaniem. Każde wydarzenie zapisane jest przez życie konkretnego człowieka, jego imię i nazwisko. Dziś jeszcze historia naszej Ojczyzny ma wiele białych plam. Wielu wspaniałych jej synów i córek oddających swe życie z miłości do Ojczyzny nie posiada swego grobu a imię i nazwisko skazane jest na zapomnienie. Najczęściej to ci, co do końca walczyli o Niepodległość Ojczyzny po II wojnie światowej. Czas, by przywołać ich pamięć i wierność Ojczyźnie, ich imiona i nazwiska dla potomnych. Pokazać ilu ich było zamordowanych i skazanych na zapomnienie. Nazywanych przez władzę bandytami.7

Prezydent RP Andrzej Duda w dniu 11.XI.2015r. powiedział : „ Mamy prawo patrzeć na te czasy z podniesioną głową. Bo umieliśmy wyjść z tamtej opresji, umieliśmy pokonać przeciwników bez broni w ręku, ale dzięki niezłomności tych, którzy wtedy o Polskę walczyli. … Byli nieugięci, ale za nimi stał naród i dlatego w 1989 roku to my, Polacy doprowadziliśmy do zawalenia się żelaznej kurtyny i zburzenia muru berlińskiego. To od nas to wszystko się zaczęło - musimy o tym pamiętać i świat powinien o tym pamiętać. Możemy iść z podniesioną głową. Jeszcze jedna rzecz jest niezwykle ważna - polityka patriotyczna i historyczna. Dziś właśnie, w tym miejscu ją prowadzimy.”

Wierni słowom św. Jana Pawła II i odpowiadając na słowa Naszego Prezydenta realizujemy dzieło, które ma swoją wymowę dla Narodu i pełne będzie elementów drogich każdemu sercu Polaka.

9
Dlatego parafia zgodziła się na realizację idei pomnika obok swego kościoła. Ludzie dobrej woli, oraz działacze Podziemnej Solidarności i internowani stanu wojennego NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Regionu Małopolskiego zapraszają każdego, kto pragnie zachować pamięć historyczną o niezłomności Narodu do tego dzieła. Pomnik zaprojektował pan prof. Czesław Dźwigaj.

   

Patrona Honorowy nad budową pomnika przyjęli : Ks. Kard. Stanisław Dziwisz ; Pan Wojewoda Józef Pilch, Instytut Pamięci Narodowej oraz NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”.

Każdy pragnący pomóc w budowie może to uczynić wpłacając ofiary na konto :

Parafia Rzym-Kat. Morawica 5;
32 - 084 Morawica
nr : 94 1240 4722 1111 0010 6441 3421
z dopiskiem „Dar na realizację pomnika „Niezłomnym – Ojczyzna”.

Sponsorzy zostają odnotwani w księdze pamiątkowej i otrzymują pod twierdzenie wpłaty specjalnym dyplomem.

Na pomniku pragniemy umieścić imiona i nazwiska osób mających status Żołnierza Niezłomnego. Przy zgłoszeniu podajemy : krótką notą biograficzną imię i nazwisko osoby mającej status Niezłomnych potwierdzony przez IPN, datę śmierci jeżeli jest znana, stopień, funkcja , w jakim oddziale służył, jaki wyrok sądu, gdzie zginął.

Dane te przesyłamy email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.do sekretariatu realizującego ideę pomnika. Nazwiska te będą wypisane na tablicach w miarę gromadzonych funduszy wpływających od darczyńców.

   Pomnik w swoim wymiarze pamięci historycznej obejmie w przyszłości także miejsca zesłań Polaków na wschód jak i miejsca ich kaźni. Dziś już zbieramy ziemię z tych miejsc i gromadzimy w specjalnej urnie.

   Inny wymiar pamięci pomnika, to przywołanie tych co zginęli w obronie ludzi pracy w zrywach robotniczych 1956 – 1990.

   Dla ich imion i nazwisk także znajdziemy miejsce na naszym pomniku. Bo każdy, kto zachował w swym sercu miłość do Ojczyzny i jest zdolny dla jej wolności dźwigać cierpienie zasługuje na pamięć pokoleń.

„Bo gdy gaśnie pamięć ludzka,

dalej mówią kamienie”.

Ks. kard. Stefan Wyszyński