1.     Przychodzimy i stajemy wokół ołtarza zmęczeni i pełni obaw i niepokoju, co będzie dalej. Na ołtarzu Pana wraz z Jego Ofiarą składamy nasze gorące prośby o zachowanie nas od pandemii i suszy. Minął kolejny tydzień zmagania się z epidemią koronawirusa. Po zmianie przepisów odnośnie uczestniczenia w nabożeństwach i na mszy św. w kościele mamy wolne miejsca w czasie liturgii. Dlatego zapraszamy do wspólnej modlitwy w dni powszednie: osoby starsze, dzieci i młodzież z opiekunami, oraz tych, co chcą się spotkać z Bogiem, ale nie chcą w niedzielę zajmować miejsca innym. W kościele naszym może przebywać w wyznaczonych miejscach 50 osób a na wyznaczonych ławka wokół kościoła też są miejsca. Można też uczestniczyć w modlitwie w samochodzie przy murze kościelnym. Radiofonizacja pozwoli nam na to. Prosimy tylko o wielką roztropność i wzajemny szacunek. Zachowujemy odległości i nosimy maseczki. Rodzice z dziećmi małymi, które nie mogą usiedzieć na miejscu proszeni są o zajęcie miejsca w zakrystii lub na zewnątrz przy pomniku. Nie mogą dzieci chodzić po kościele. Na czas komunii św. można podejść do kościoła. Wchodząc do kościoła nie zatrzymujemy się w przejściu. Jest ono zawsze puste dla komunikacji.
2.     Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji ustąpienia pandemii, za Ojczyznę i o deszcz w poniedziałek, środę i piątek od g. 17:30 do 18:00. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
3.     W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca spowiedź dzieci, młodzieży i dorosłych przed mszą św. rano od. g. 6:30 i od g. 16:30 do 18:00.
4.     W sobotę liturgiczna Uroczystość NMP Królowej Polski patronki Polski, nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi po mszy św. o g. 7:00. Msze św. w tym dniu w naszym kościele o g. 7:00 ; 9:00 i 18:00.
5.     Od przyszłej niedzieli kwartalne dni modlitw o nowe powołania kapłańskie i zakonne.
6.     W związku z dyspensą ks. abpa M. Jędraszewskiego od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek nie ma postu.
7.     Nabożeństwa majowe w kościele parafialnym w poniedziałek, środę i piątek przed mszą św. wieczorną w pozostałe dni po mszy św.
8.     W związku z zaistniała sytuacją chorobową zewnętrzna uroczystość I komunii św. zostaje przeniesiona na wrzesień. Natomiast, jeżeli ktoś z rodziców pragnąłby, by jego dziecko miało I komunię św. bez uroczystości zewnętrznej w lokalu w maju, to proszę o kontakt z ks. proboszczem. Jest taka możliwość.
9.     Od piątki 1 maja do 17 maja przy sali gimnastycznej będzie wystawa fotograficzna pana Andrzeja Kalinowskiego „Wybrany przez Naród” poświęcona wyborowi na Prezydenta RP pana Andrzeja Dudę.
10.  Został wydany parafialny modlitewni zawierający wszystkie nabożeństwa celebrowane w parafialnym kościele. Pragnieniem ks. proboszcza jest by on był prezentem dla każdej rodziny w parafii, aby mogła się ona łączyć z całą wspólnotą parafialną we wspólnej modlitwie, kiedy sytuacja zewnętrzna na to nie pozwala. Dlatego proszę radnych poszczególnych rejonów o spotkanie z ks. proboszczem w ustalonym przez nich terminie po 3 maja w celu odebrania i rozniesienia modlitewników do rodzin.

DomoweCelebracje

Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie przygotował materiały modlitewne na Triduum sacrum i Wielkanoc adresowane zarówno do młodych małżeństw i rodzin, jak i do osób starszych. #Domowe celebracje opracowane zostały przez doradców życia rodzinnego Archidiecezji Krakowskiej.

Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie zauważa, że ostatnie tygodnie zmagania się z epidemią sprawiły, że wyrazem naszej szczególnej odpowiedzialności za zdrowie i życie nas samych, jak również naszych najbliższych, jest pozostanie w domu.

– To z wielu względów trudne i wymagające doświadczenie, aby mogło być twórcze i przynieść dobro, wymaga naszego zaangażowania – zwraca uwagę ks. dr Paweł Gałuszka i dodaje, że nadchodzące święta wielkanocne, poprzedzone Triduum sacrum, są szczególnym czasem i sposobnością do otwarcia się na miłość, nadzieję i pokój, których źródłem jest Zmartwychwstały Jezus. – Ufne trwanie przy Nim w tych dniach, staje się szczególną szkołą wiary oraz jednoczy nas ze wspólnotą Kościoła. Może również odnowić i umocnić więzy małżeńskie oraz rodzinne – podkreśla ks. Gałuszka.

Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie przygotował materiały modlitewne na Triduum sacrum i Wielkanoc, opracowane przez doradców życia rodzinnego Archidiecezji Krakowskiej. Adresowane są one zarówno do młodych małżeństw i rodzin, jak również do osób starszych. Zawierają propozycję domowych celebracji, jak również podpowiedzi jak pełniej wykorzystać ten szczególny czas.

Autorzy proponują wyróżnienie każdego dnia Triduum Paschalnego poprzez wywieszenie w widocznym miejscu w domu plakatu z biblijnym cytatem podkreślającym przesłanie danego dnia. Dokument #Domowe celebracje zawiera zbiór fragmentów Pisma Świętego właściwych do lektury w tym czasie, propozycję okolicznościowych modlitw i pieśni, a także pomysły na rodzinne przeżycie pamiątki Ostatniej Wieczerzy, wspólne nabożeństwo drogi krzyżowej czy wyrażenie radości ze Zmartwychwstania w wielkanocny poranek.

Dokument #Domowe celebracje w formacie PDF można pobrać ze strony diecezja.pl.

 

https://diecezja.pl/aktualnosci/domowe-celebracje-materialy-modlitewne-dla-rodzin-na-triduum-paschalne-i-wielkanoc/

Abp Marek Jędraszewski herb Scire ChristumKraków, 2 kwietnia 2020 r.

Nr 895/2020

Mając na uwadze nadzwyczajne okoliczności, w jakich przychodzi nam przeżywać najważniejsze dla naszej wiary wydarzenia Misterium Paschalnego, zgodnie ze wskazaniami Stolicy Apostolskiej oraz Konferencji Episkopatu Polski, postanawiam, co następuje:

 1. Zezwalam, aby obrzędy Świętego Triduum Paschalnego poza Katedrą i kościołami parafialnymi były celebrowane także w innych miejscach, w szczególności w kościołach rektoralnych, sanktuariach, klasztorach, seminariach i wspólnotach zakonnych.
 2. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami państwowymi[1] w poszczególnych Mszach świętych oraz we wszelkich innych celebracjach może uczestniczyć:
  a) do dnia 11 kwietnia 2020 r. – maksymalnie 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę;
  b) od dnia 12 kwietnia 2020 r. do odwołania – maksymalnie 50 osób, wliczając w to uczestników i sprawujących posługę.
  Jeśli pojawią się nowe przepisy państwowe, dotyczące zgromadzeń religijnych, należy się do nich dostosować i uwzględnić je w praktyce duszpasterskiej.
 1. W tym samym dniu nie należy organizować celebracji w jednym miejscu dwa lub więcej razy.
 2. Duszpasterzy zachęcam usilnie do organizowania transmisji w mediach społecznościowych i ogłoszenia ich terminów swoim wiernym, by mogli duchowo przeżywać tajemnice Świętego Triduum Paschalnego. W celu ich głębszego przeżycia w  kościołach i w domach przygotowane zostały pomoce duszpasterskie dostępne na diecezjalnej stronie internetowej (diecezja.pl).

Wielki Czwartek

 1. Uroczysta Msza Święta Krzyżma z udziałem księży Archidiecezji Krakowskiej, połączona z odnowieniem przyrzeczeń kapłańskich, odprawiona zostanie w późniejszym terminie, prawdopodobnie 12 września br.
 2. Stolica Apostolska udzieliła wszystkim kapłanom pozwolenia na odprawienie Mszy Wieczerzy Pańskiej w odpowiednim miejscu bez uczestnictwa wiernych, o ile nie jest możliwe sprawowanie Mszy świętej wraz z nimi.
 3. Podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej należy opuścić obrzęd obmycia nóg (mandatum).
 4. Zgodnie z polską tradycją, należy zachować obrzęd przeniesienia Najświętszego Sakramentu do tzw. Ciemnicy.

Wielki Piątek

 1. W modlitwie powszechnej w czasie Liturgii Męki Pańskiej należy dodać wezwanie, którego treść podana jest w załączniku nr 1.
 2. Celebrans oddaje cześć Krzyżowi przez ucałowanie, a pozostali uczestnicy liturgii przez przyklęknięcie lub głęboki ukłon.
 3. Zgodnie z zaleceniem Ojca Świętego Franciszka z adoracją Krzyża nie łączymy składania ofiar na Ziemię Świętą. Kolekta na ten cel odbędzie się w dniu 13 września br.
 4. Należy urządzić Grób Pański, a tam, gdzie nie jest to możliwe, wystawić Najświętszy Sakrament przy głównym ołtarzu.
 5. Zachęcam do korzystania z możliwości adoracji Najświętszego Sakramentu po Liturgii Wielkiego Piątku, aż do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej.

Wielka Sobota

 1. Polecam, aby nie organizować tradycyjnego święcenia pokarmów, nawet bez udziału wiernych. Należy natomiast zachęcić wiernych do błogosławieństwa posiłku w domu przed śniadaniem wielkanocnym. Tekst błogosławieństwa stanowi załącznik nr 2.

Wigilia Paschalna

 1. W czasie Liturgii chrzcielnej należy jedynie odnowić przyrzeczenia chrzcielne, jednak bez obrzędu pokropienia wiernych.
 2. Można urządzić procesję rezurekcyjną wewnątrz świątyni. Gdzie jest to niemożliwe, można wystawić Najświętszy Sakrament przy głównym ołtarzu i po odśpiewaniu pieśni wielkanocnej pobłogosławić zgromadzonych Najświętszym Sakramentem.
 3. Chrzest katechumenów może być przeniesiony na inny, stosowny termin.

Niedziela Zmartwychwstania

 1. Od tego dnia w Mszach świętych i innych celebracjach religijnych może uczestniczyć nie więcej niż 50 osób, wliczając w to uczestników oraz sprawujących posługę (por. wyżej pkt 2).

[1] Por. § 8 ust. 1 pkt 3 i § 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2020 r., poz. 566).

 

jarek spowiedź

Szczęść Boże Moi Kochani!


Z tej racji, że jutro (3.04.) wypada pierwszy piątek miesiąca i wielu z Was zadaje pytania, podaję do informacji co następuje. Zgodnie z odwieczną tradycją Kościoła nieobecność na Niedzielnej Mszy oraz pierwszym piątku z powodu niemożności fizycznej (pandemia) nie jest grzechem, a praktykowanie piątków nie zostaje przerwane. Pierwszy piątek można kontynuować po ustaniu pandemii od momentu w którym się przerwało. Uwaga! Nie trzeba zaczynać od nowa.


Jeśli jednak ktoś chce skorzystać z Sakramentu Pokuty to:
1. Jest możliwość spowiedzi jutro między 16.00-18.00 w Kościele i od razu szafarze będą przez dwie godziny udzielali Komunii Św. Nie trzeba być na Mszy.
2. Ja spowiadam też w salkach św. Józefa codziennie od 14.00 do 17.00 - można się spokojnie wyspowiadać a do Komunii przystąpić wchodząc na chwile do Kościoła.
3. Jeśli ktoś chce być do spowiedzi to proponuje:
Klasy 4 i 5 od 16.00 do 16.45
Klasy 6 i 7 od 16.45 do 17.30
Klasa 8 i LO od 17.30 do 18.00


Jeśli ktoś chce to może podejść po Mszy do zakrystii i poprosić o spowiedź i Komunie Św.


Serdecznie Was Aniołki Boże pozdrawiam.

Ks. Jarek