Sakrament Chrztu św. w naszej parafii

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

Jest uroczyście udzielany w naszej wspólnocie zazwyczaj w pierwszą niedzielę miesiąca na mszy św. o godz. 1100 lub w trzecią sobotę miesiąca na mszy św. wieczornej 1700 /zimą/ i 1800 /latem/, zwrócić uwagę na wyjątki. Katecheza przed chrztem dla rodziców i chrzestnych z parafii jest obowiązkowa. Należy ją odbyć przed chrztem św. w jednym z terminów wyznaczonym poniżej.

Do zapisu dziecka do chrztu musi być rodzic dziecka z metryką urodzenia dziecka a jeżeli to jest pierwsze dziecko chrzczone w parafii a ślub odbył się poza parafią metryka ślubu kościelnego.

Osoby pragnące być rodzicem chrzestnym poza parafią otrzymują zaświadczenie, że mogą być nim, po uczestniczeniu w katechezie przed chrztem.

RODZICEM CHRZESTNYM MOŻE BYĆ TYLKO OSOBA WIERZĄCA I PRAKTYKUJĄCA, tzn. ochrzczona, bierzmowana, przystępująca do spowiedzi i komunii św., UCZESTNICZĄCA W NIEDZIELNEJ EUCHARYSTII: - jeżeli jest zamężna - żyjąca w sakramencie małżeństwa i biorąca odpowiedzialność za wychowanie religijne swoich dzieci,

- jeżeli jest stanu wolnego – nie zamieszkująca z inną osobą w związku wolnym.

NIE MOŻE BYĆ RODZICEM CHRZESTNYM osoba rozwiedziona a żyjąca w konkubinacie czy w związku partnerskim, osoba dająca publiczne zgorszenie swoją postawą, czy jawnie odżegnująca się od wiary. Prawo do zaświadczenia, że jest się praktykującym katolikiem mają osoby zgłoszone w czasie wizyty duszpasterskiej, że przebywają na terenie parafii oraz biorące udział w życiu religijnym parafii tzn. są znane duszpasterzom z udziału w niedzielnej Eucharystii i spotkań rejonowych.

KATECHEZA OBOWIĄZKOWA PRZED CHRZTEM ŚW.

 dla rodziców dziecka i chrzestnych oraz dla pragnących być chrzestnym poza parafią

Po spotkaniu otrzymuje się dopiero zaświadczenie.

chrzesttab2018