Dokumenty potrzebne do zawarcia s. małżeńśtwa

Najpóźniej trzy miesiące przed ślubem oboje narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego i przynoszą ze sobą:slub

 1. dowody osobiste,
 2. metryki chrztu do ślubu (wypisane do 6 m-cy przed dniem przedłożenia w kancelarii),
 3. 3 kopie z USC stwierdzające stan wolny narzeczonych (te dokumenty potrzebne są w celu zawarcia tzw. ślubu konkordatowego czyli ze skutkiem cywilnym). Są ważne tylko 3 miesiące od daty wydania i muszą być aktualne (ważne) w dniu ślubu. W innym wypadku potrzebny jest dokument kontraktu cywilnego,
 4. indeks ukończenia katechizacji,
 5. świadectwo ukończenia Katechez dla narzeczonych i odbycia spotkań w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego.

KATECHEZA W PARAFII

bierzmowanieI. KATECHEZA PRZED BIERZMOWANIEM


Do sakramentu bierzmowania przystępuje młodzież klasy I szkoły średniej po przygotowaniu trwającym trzy lata gimnazjum. Na przygotowanie składa się comiesięczna katecheza młodzieży w parafii oraz comiesięczne spotkanie rodziców i młodzieży na niedzielnej mszy św.

SPOTKANIA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ przed bierzmowaniem od października do czerwca po mszy św. wieczornej w salce u św. Józefa.

 • Klasa I i IIpierwszy wtorek miesiąca
 • Klasa IIIw drugą środę miesiąca
 • Młodzież szkół średnichdrugi piątek miesiąca po wieczornej mszy św.

SPOTKANIA KATECHETYCZNE MŁODZIEŻY I ICH RODZICÓW w ciągu roku na mszy św. niedzielnej:

 • w I niedzielę miesiąca godz. 1100 – uroczysty chrzest ; godz. 1500 – Spotkanie Żywego Różańca.
 • w II niedzielę miesiąca godz. 1500 dzieci pierwszokomunijne /kl. III / i ich rodzice. Od września do maja. Pierwsza komunia św. w pierwszą niedzielę maja godz. 1200.

w III niedzielę miesiąca :

- godz. 1500 młodzież gimnazjum klasy I- II i ich rodzice

- godz. 1700 młodzież gimnazjum kl. III i szkół średniej i ich rodzice.

 

II. KATECHEZA PRZED SAKREMANETEM CHRZTU ŚW.


 chrzestSakrament chrztu św.uroczyście udzielany jest:

 • w pierwszą niedzielę miesiąca na mszy św. o godz. 1100 lub
 • w trzecią sobotę miesiąca na mszy św. wieczornej w Morawicy.

Po wcześniejszym zapisaniu w kancelarii. Do zapisu potrzebny jest rodzic dziecka mający metrykę urodzenia dziecka.

Chrzestnym może być tylko osoba: wierząca i praktykująca tzn. bierzmowana , mogąca przystąpić do sakramentów św. i uczestnicząca w niedzielnej Mszy św.

Spotkanie obowiązkowe dla rodziców dziecka oraz chrzestnych z terenu parafii odbywają się tylko w każdą sobotę przed I niedzielą miesiąca po mszy św. wieczornej w kościele. W spotkaniu uczestniczą także osoby pragnące otrzymać zaświadczenie bycia matką lub ojcem chrzestnym poza parafią.


III. KATECHEZA PRZED SAKRAMENTEM MAŁŻEŃŚTWAslub


Młodzi pragnący zawrzeć sakrament małżeństwa zgłaszają się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowanym terminem. Przynoszą ze sobą dowody osobiste, zaświadczenie odbytych nauk przedmałżeńskich oraz jeżeli byli chrzczeni poza parafią metrykę chrztu z adnotacją do „ślubu”. Narzeczeni zobowiązani są do uczestniczenia w dwóch naukach w parafii odbywających się w każdy II czwartek miesiąca w kancelarii o godz. 2000 z ks. proboszczem.

Gazetka parafialna

Najnowszy numer gazetki: "Pod górkę"
   serce
 0001 0001 0001
 0001  0001

PAŹDZIERNIK


"PODAJ

POMOCNĄ

DŁOŃ"