Chrosna

CHROSNA - pierwsze ślady osadnictwa w Chrosnej datowane są na XIV- XV w. W źródłach kościelnych zachowały się informacje, że już w XV w. Chrosna należała do parafii morawickiej. Jej właścicielami do lat 40- tych XVI w. byli Morawiccy herbu Topór, a po tym okresie Chrosna została przejęta przez Tęczyńskich. Miejscowość położona jest na wzgórzu, ciekawym krajobrazowo miejscem jest Dolina Brzoskwinki, łącząca Chrosnę z Brzoskwinią.

Tags: Chrosna