Sakrament Chrztu św. w naszej parafii

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

Jest uroczyście udzielany w naszej wspólnocie zazwyczaj w pierwszą niedzielę miesiąca na mszy św. o godz. 1100 lub w czwartą sobotę miesiąca na mszy św. wieczornej 1700 /zimą/ i 1800 /latem/, zwrócić uwagę na wyjątki. Katecheza przed chrztem dla rodziców i chrzestnych z parafii jest obowiązkowa. Należy ją odbyć przed chrztem św. w jednym z terminów wyznaczonym poniżej.

Do zapisu dziecka do chrztu musi być rodzic dziecka z metryką urodzenia dziecka a jeżeli to jest pierwsze dziecko chrzczone w parafii a ślub odbył się poza parafią metryka ślubu kościelnego.

Osoby pragnące być rodzicem chrzestnym poza parafią otrzymują zaświadczenie, że mogą być nim, po uczestniczeniu w katechezie przed chrztem.

RODZICEM CHRZESTNYM MOŻE BYĆ TYLKO OSOBA WIERZĄCA I PRAKTYKUJĄCA, tzn. ochrzczona, bierzmowana, przystępująca do spowiedzi i komunii św., UCZESTNICZĄCA W NIEDZIELNEJ EUCHARYSTII: - jeżeli jest zamężna - żyjąca w sakramencie małżeństwa i biorąca odpowiedzialność za wychowanie religijne swoich dzieci,

- jeżeli jest stanu wolnego – nie zamieszkująca z inną osobą w związku wolnym.

NIE MOŻE BYĆ RODZICEM CHRZESTNYM osoba rozwiedziona a żyjąca w konkubinacie czy w związku partnerskim, osoba dająca publiczne zgorszenie swoją postawą, czy jawnie odżegnująca się od wiary. Prawo do zaświadczenia, że jest się praktykującym katolikiem mają osoby zgłoszone w czasie wizyty duszpasterskiej, że przebywają na terenie parafii oraz biorące udział w życiu religijnym parafii tzn. są znane duszpasterzom z udziału w niedzielnej Eucharystii i spotkań rejonowych.

KATECHEZA OBOWIĄZKOWA PRZED CHRZTEM ŚW.

 dla rodziców dziecka i chrzestnych oraz dla pragnących być chrzestnym poza parafią

Miesiąc

Katecheza w kościele

Chrzest w kościele

Wrzesień

02.09. g. 1700

22.09. g. 1700

03.09. g. 1100

23.09. g. 1700

Październik

30.09. g. 1700

27.10. g. 1700

01.10. g. 1100

28.10. g. 1700

Listopad

04. 11. g. 1700

24.11. g. 1700

05.11. g. 1100

25.11. g. 1700

Grudzień

02.12. g. 1700

23.12. g. 1700

03.12. g. 1100

26.12. g. 1700

Styczeń 2017

05.01. g. 1700

26.01. g. 1700

07.01. g. 1100

27.01. g. 1700

Luty

03.02. g. 1700

23.02. g. 1700

04.02.. g. 1100

24.02. g. 1700

Marzec

03.03. g. 1700

23.03. g. 1700

04.03. g. 1100

24.03. g. 1700

Kwiecień

28.03. g. 1700

27.04. g. 1830

02.04. g. 1100

28.04. g. 1800

Maj

05.05. g. 1800

25.05. g. 1800

06.05. g. 1100

26.05. g. 1800

Czerwiec

02.06. g. 1800

22.06. g. 1800

03.06. g. 1100

26.06. g. 1800

Lipiec

07.07. g. 1800

20.07. g. 1800

08.07. g. 1100

21.07.g 1800

Sierpień

06.08. g. 1800

26.08. g. 1800

07.08. g. 1100

27.08. g. 1800

Po spotkaniu otrzymuje się dopiero zaświadczenie.