4. SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

KATECHEZA PRZED SAKRAMENTEM MAŁŻEŃŚTWAslub


  • Narzeczeni zobowiązani są do uczestniczenia w dwóch naukach w parafii odbywających się w każdy II czwartek miesiąca w kancelarii o godz. 2000 z ks. proboszczem.
  • Młodzi pragnący zawrzeć sakrament małżeństwa zgłaszają się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowanym terminem.
  • Przynoszą ze sobą: LISTA DOKUMENTÓW TUTAJ