Nabożeństwo fatimskie i modlitwa za ojczynę

 

 

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE V do X

13 każdego miesiąca GODZINA 19.00

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ przez wstawiennictwo Matki Bożej Pięknej Miłości XI do VI X

13 każdego miesiąca GODZINA 18.00

 

fatima2Nabożeństwo fatimskie jest szczególna formą odpowiedzi na przesłanie fatimskie. Wyraża się pokutą, modlitwą, zwłaszcza różańcową oraz Nabożeństwem Pierwszych Sobót. Maryja powiedziała Łucji, że grzechy niewdzięcznych ludzi co chwilę ranią Jej Niepokalane Serce i poprosiła o zadośćuczynienie przez odprawienie nabożeństwa kolejnych pięciu pierwszych sobót miesiąca. "Jeśli uczynią co powiem, zbawi się wiele dusz. Przychodzę prosić o zadośćuczynienie" i poprosiła o: 1. Komunię świętą wynagradzającą 2. Część różańca wynagradzającego (nie należy dodawać innych intencji) 3. Spowiedź świętą wynagradzającą 4. Towarzyszenie Maryi przez 15 minut w rozważaniu piętnastu tajemnic Różańca z intencją wynagrodzenia Jej Niepokalanemu Sercu bez odmawiania różańca. Każdemu, kto wynagrodzi Maryi za pięć zniewag, którymi ludzie co chwila ranią jej Niepokalane Serce, temu Maryja obiecuje: Przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia. "Tym, którzy przyjmą to nabożeństwo obiecuję zbawienie. Dusze te będą kochane przez Boga, jak kwiaty, którymi ozdabiam Jego tron... Moje Niepokalane Serce będzie twoim schronieniem i drogą prowadzącą do Boga".