Leczenie niepłodności NAPROTECHNOLOGIA

http://domusmater.pl/naprotechnologia/

Adres: Kraków, ul. Saska 2c
Telefon: 12-290-63-01

Naprotechnologia (NaProTECHNOLOGY®) to skrót od nazwy Natural Procreative Technology (Technologia Naturalnej Prokreacji). Termin ten oznacza szereg zachowawczych i chirurgicznych metod leczenia niepłodności opartych na najnowocześniejszych osiągnięciach współczesnej medycyny oraz na szczegółowej obserwacji cyklu miesięcznego kobiety. Naprotechnologia skupia się na specjalistycznej i indywidualnej diagnostyce schorzeń powodujących niepłodność, a także na całościowym podejściu zarówno do kobiety, jak i  do małżeństwa mającego problem z poczęciem dziecka. Leczenie tą metodą bywa długotrwałe i wymaga zaangażowania obojga małżonków, przynosi jednak zaskakująco dobre efekty.

 Program diagnostyki i leczenia składa się z trzech etapów:

  1.  PRZYGOTOWANIE
  2. DIAGNOSTYKA.
  3. LECZENIE. 

Kiedy małżonkowie decydują się na przystąpienie do programu, mają możliwość zakupienia u instruktora potrzebnych materiałów i rozpoczynają szkolenie, które przygotowuje ich do wizyt lekarskich, uczy „języka” naprotechnologii oraz kontroluje standard prowadzenia obserwacji i zapisów w karcie.