"MIŁOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ"

włącz . Opublikowano w Uncategorised

Poradnia Specjalistyczna "MIŁOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ"
przy Bazylice Mariackiej w Krakowie plac Mariacki 7

Wszystkie porady są bezpłatne

 

PONIEDZIAŁEK 10.00 – 11.00
Doradca Życia Rodzinnego – Nauczyciel NPR
pokój 1 16.00 – 18.00
Psycholog: problemy małżeńskie 
i rodzinne
pokój 2 16.00 – 18.00
Kapłan: porady duszpasterskie 
i z prawa kanonicznego
WTOREK 10.00 – 11.00
Doradca Życia Rodzinnego – Nauczyciel NPR
pokój 1 15.00 – 18.00
Specjalista ds. rodziny: problemy prawno-rodzinne i małżeńskie
pokój 2 17.00 – 18.00
Radca prawny: porady z prawa cywilnego
ŚRODA 10.00 – 11.00
Doradca Życia Rodzinnego
pokój 1 16.00 – 18.00
Doradca Życia Rodzinnego 
– nauczyciel NPR
Porady w j. angielskim
pokój 2 17.00 – 18.00 
Doradca Życia Rodzinnego 
– nauczyciel NPR
Porady w j. angielskim
CZWARTEK 10.00 – 11.00
Doradca Życia Rodzinnego – Nauczyciel NPR
pokój 1 15.00 – 18.00
Psycholog: problemy osobiste, małżeńskie i rodzinne
pokój 2 15.00 – 18.00
Psychiatra: problemy zdrowia psychicznego
PIĄTEK 10.00 – 11.00
Diecezjalny Doradca 
Życia Rodzinnego
Problemy z poczęciem
Porady w jęz.pol. i ang.
pokój 1 16.00 – 18.00
Doradca Życia Rodzinnego
pokój 2 17.00 – 18.00
Specjalista: problemy alkoholowe
SOBOTA pokój 1: 
10.00 – 11.00
Doradca Życia Rodzinnego – Nauczyciel NPR
pokój 1 16.00 – 18.00
Doradca Życia Rodzinnego
pokój 2:
10.00 – 11.30
Poradnia powołaniow –rozeznanie powołania

 

"Wspomnienie na fotografii" śp. Tadeusza Góralczyka

włącz . Opublikowano w Uncategorised

1633803782852672

Dzięki uprzejmości Rodziny zamieszczamy serdeczne "Wspomnienie na fotografii" śp. Tadeusza Góralczyka, który 17 lat pracował na rzecz Parafii aż do swej śmierci

05.03.2016_listy

włącz . Opublikowano w Uncategorised

NA UROCZYSTOŚĆ 05.03.2016 

ODSŁONIĘCIA PIERWSZEJ CZĘŚCI TABLIC

NA POMNIKUNIEZŁOMNYM - OJCZYZNA

LISTY NADESŁALI :

List Bp Józefa Guzdka 05.03.2016

Listu Marszałka Województwa Małopolskiego 05.03.2016 001

List Prezesa IPN dr Łukasza Kamińskiego 001

List Prezesa IPN dr Łukasza Kamińskiego 002

List Prezesa IPN dr Łukasza Kamińskiego 003

List Prezesa PIS Jarosława Kaczyńskiego 05.03.2016

102. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę

włącz . Opublikowano w Uncategorised

MODLITWA W INTENCJI OJCZYZNY

Przez wstawiennictwo polskich świętych

Dzięki Ci Boże za naszą Ojczyznę – Polskę uświęconą wiarą i miłością tyluż świętych zroszoną krwią męczenników i bohaterów. Dzięki Ci za szlachetne serca rodaków, co cichą pracą, ofiarą i poświęceniem tworzą nasz byt doczesny. Ratuj nasz kraj od nieszczęść, zdrady, zaćmienia umysłów, niszczenia sumień, a nade wszystko od utraty wiary. Za przyczyną św. biskupów Wojciecha i Stanisław, kapłanów Andrzeja Boboli i Maksymiliana Kolbego, Rafała Kalinowskiego i Brata Alberta, królowej Jadwigi i s. Faustyny Kowalskiej, Jana Kantego i Jana Pawła Wielkiego, bł. ks. Jerzego Popiełuszko i bł. Władysława Bukowińskiego spraw, abyśmy wspierali nasz kraj troszcząc się o kulturę ojczystą, naukę, pracę i modlitwę. Tę Ojczyznę, w której przez wieki wszystko rozpoczynało się od znaku krzyża. Wlej w nasze serca twórczą miłość i szacunek ku temu, co ojczyste i święte. Wysłuchaj modlitwy, które dzisiaj przynosimy przed Twe oblicze i błogosław Ojczyznę naszą, zawsze Tobie wierną. Błogosław polski naród rozdarty, cierpiący, rozproszony po wszystkich krajach świata. Błogosław rodziny nasze, młodzież, aby nie zagubiła wiary ojców. Niech słowa Bóg – Honor – Ojczyzna będą wartościami, na których budowana będzie przyszłość Narodu. Amen.

 

 gł